„… нямаме законово основание да спрем чуждите лодки“ – областният управител на срещата с рибарите

Във връзка с изграждането на капацитет на Местна инициативна рибарска група “Шабла-Каварна-Балчик” и разработването на стратегия, на 20 септември, вечерта, в община Шабла се проведе среща с представители на трите общини. В срещата взеха участие Областният управител Желязко Желязков, кметът на Шабла Красимир Кръстев, кметът на Балчик Николай Ангелов, експерти от Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури”/ИАРА/, граждани.

    В ръководената от кмета на Шабла среща, са били обсъдени проблеми и възможности за тяхното решаване, както и перспективи за развитие пред рибарската общност, в  резултат на поредица от срещи в Балчик, Каварна, Шабла и Тюленово. Обобщена е била информацията от дните на отворени врати в трите общини-партньори, след направени  допитвания чрез анкети и интервюта. Обсъдени са били инфраструктурни, законодателни,  секторни въпроси, както и    възможности и перспективи за развитие на рибарството и аквакултурите  в европейски план.

      Областният управител Желязко Желязков е отговорил на поставен въпрос за самонастаняването на чужди лодки в село Дуранкулак: “Години наред рибарските селища нямат законов статут- е заявил той. – От пролетта на 2010 година, заедно с кмета на Шабла Красимир Кръстев работим с МРРБ по този проблем. Предстои ни среща със заместник-министъра, пред когото ще излезем с конкретни предложения. Като институция се опитваме да решим проблемите ви, но нямаме законово основание да спрем чуждите лодки”- е изразил позицията си Областният управител.

 

     В срещата с рибарската общност, участваха още главният юрисконсулт на Областна администрацията Детелина Драганова и държавен експерт инж. Росен Павлов.