Нов модел на финансиране на висшето образование

На пресконференция в София днес бе представен нов начин на отпускане на средства към висшите училища.

Нов модел на финансиране на висшето образование

Той бе представен от ректора на Висше училище Международен колеж - Добрич доц. д-р Тодор Радев. Според него за успешното бъдеще на една държава, най-важно e качественото образование. Той смята, че в последните 20-25 години качеството на висшето образование у нас като цяло не се подобрява. Главната причина за това е централизираното управление и финансиране на държавните висши училища, което не са обвързви с качеството и крайния резултат. По този начин развитието на държавните вузове не зависи от потребителите им (студентите), а от бюджета (държавата). По тази причина за тях качеството не е приоритет, а конкуренцията с другите висши училища е главно за допълнителното финансиране от държавата.Конкретното предложение, което ректорът на частното висше училище има е:
•    Държавата гарантира всеобщо и достъпно студентско кредитиране, което вече донякъде действа;
•    Висшите училища определят сами размера на учебните си такси и с тях покриват по-голямата част от издръжката си – държавните висши училища отдавна настояват за въвеждане на платено обучение;
•    Държавата връща обратно на студентда (напълно или частично) инвестираните от него средства като поема изплащането на кредита му чрез НОИ.


Връщането на средствата за обучение към студента става само при условие, че той се осигурява в НОИ, а ако повече от една година не е регистриран като като търсещ работа или не плаща вноските си в НОИ, задълженията по целия студентски кредит стават изискуеми от него.


Най-важният ефект до, който ще доведе този метод на финансиране, според  доц. д-р Радев са повишаване на ефективността и качеството на висшето образование, чрез силата на конкуренцията. Освен това,  студентът няма да е ощетен – талантливите и мотивирани младежи ще могат да учат независимо от социалния си статус, като за много от тях образованието ще е напълно безплатно. Самият факт обаче, че е възможно да връщат кредита ще ги направи по-взискателни, както в избора на специалността, така и по отношение на качеството на образованието, което получават.


Друг важен момент, който изтъкна ректорът е, че бизнесът ще е най-облагодетелстван, тъй като ще получава много по-качествено подготвени кадри, което ще доведе на активизаране на фирмите да подкрепят финансово определени студенти и университети.


Част от положителните ефекти за обществото и народа ни, които също бяха представини са, че българската държава ще престане да финансира индиректно богатите държави, които привличат млади специалисти, завършили у нас; ще се увеличат инвестициите на чуждестранните компании; ще бъдат привлечени повече чуждестранни студенти, които ще срещнат качество в родните университети и най-вече, ще бъдат задържани младите българи у нас, които както знаем всяка година все повече бягат към университетите в чужбина.


По време на пресконференцията, ректорът на  Висше училище Международен колеж  Добрич изясни на журналисти, че всъщност начините, по които се изчисляват рейтингите на висшите училища у нас, които според него са много ценни трябва да бъде също леко променен.  Той смята, че не е напълно честно към студентите и повечето висши училища, рейтингът да се определя до голяма степен според броя желаещи да кандидатстват в даден университет и техните високи оценки от училище, така наречения индикатор престиж, а според успехите които ще имат студентите след завършване на университета, тоест да се обърне най-силно внимание на „добавената стойност”, която дава висшето училище – знания, умения, възможности за развитие след завършване. Доц. д-р Радев добави още, че по този начин кандидат-студентите, на които всъщнот трябва да служат рейтингите ще виждат, че в дадения университет има преспектива и той ще му даде сигурност за добра реализация.