Откриха Центъра за социално подпомагане в Международен колеж-Добрич

Хората с увреждания от град Добрич напълно безплатно ще могат да се ползват Библиотечен кът, Звукозаписно студио, Компютърна зала и съоръжения за "говорещи учебници" в Центъра за социално подпомагане в сградата на Международен колеж - Добрич.

Откриха Центъра за социално подпомагане в Международен колеж-Добрич

На откриването присъстваха зам. кметът на Община Добричка Гюлхан Вейсел, представители на бюрото по труда, начело с директорът Васил Сивков, като домакини събитието откриха доц. д-р Тодор Радев и Клара Димитрова – ректор и заместник ректор на Висше училище Международен колеж, както и Иван Тодоров -  председател на сдружението на хора с увреждания – Хобис клуб. Настроението на участниците в церемония бе повдигнато от изпълнението на млад студент с увреждания, който изпълни класически произведения на флейта.

В новооткритият център, творците ще могат да развиват музикалните си дарби и да изготвят звукозаписи  със съвременна техника.Напълно безплатни са и другите услуги на Центъра за социално подпомагане във висшето училище в Добрич.

 

В Компютърен кът хора със зрителни увреждания ще ползват Интернет самостоятелно. Шест компютърни конфигурации и едно мултифункционално устройство, снабдени с програмата SpeechLab, ще ги улесняват да влизат във виртуалното пространство.

 

В Кът за повишаване на квалификацията ще се провеждат групови и индивидуални занимания и консултация на хора с увреждания.

 

В Библиотечен кът, снабден с учебна литература по бизнес предприемачество, учебни помагала и фонотека с учебна и развлекателна литература хората с увреждания ще могат повишават знанията и уменията си. На разположение на хората със зрителни увреждания ще бъдат “говорещите” учебници в сферата на предприемачеството.

 

„Нашето висше училище извършва множество дейности, но този проект е един от най-важните за нас. С откриването на този център ставаме все по-модерно място за обучение и се отваряме за все повече хора.” – каза доц. д-р Тодор Радев.


Координаторът на проекта – Павлина Алексиева допълни, че всички хора с увреждания от Добрич могат да се възползват от услугите центъра безвъзмездно след като се регистрират в специално създадения офис в сградата на Международен колеж. За всички, които се включат в дейностите на центъра има предвидено и изхранване.


По проект “Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините Добрич и Добричка”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0135-C-0001, има още полета за  изява. В рамките на проекта хората с увреждания могат да ползват напълно безплатно също считано от месец юли следните социални услуги: Консултации и индивидуална работа с хора с увреждания за мотивация и професионална ориентация, обучение по предприемачество и/или компютърни умения.