Парчета мазилка падат от блок в центъра на Добрич

Сигнал за надвиснали и падащи големи парчета мазилка от жилищния блок по бул. 25 септември 40, на пресечката с ул. Славянска, постъпи в нашата редакция. Според изискванията на закона собствениците са тези, които трябва да поддържат сградите безопасни.

Парчета мазилка падат от блок в центъра на Добрич

Опасната сграда се намира точно на централната пешеходна улица на Добрич и в близост до нея всекидневно минават хиляди граждани, над чиито глави висят огромни парчета мазилка.

 

От Гражданската защита ни отговориха, че случаят не е в тяхната компетенция.

 

Във връзка с този сигнал от Община Добрич ни информираха, че съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), собствениците на обекти са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние, а при възникнали обстоятелства, застрашаващи обекта с увреждане или разрушаване е необходимо да предприемат незабавни мерки за тяхното предотвратяване и възстановяване и да уведомят общината. Освен това съгласно закона собствениците на обекти носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица.

 

mazilka_600

 

mazilka3_600

 

mazilka4_600