Община Добрич получава 500 000 лева за интегрирани планове за градско развитие

Средствата се осигуряват по Оперативна Програма „Регионално развитие”. Договорът за реализацията на проекта бе подписан миналата седмица в МРРБ.

Община Добрич получава 500 000 лева за интегрирани планове за градско развитие

Проектът е един от най–важните за  Добрич, тъй като ще създаде стратегическия документ - Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Това ще бъде генералният план за благоустройство на града за привличане на европейски фондове през програмния период 2013 - 2020 г.

 

Добрич е един от 36 – те най-големи градове в България, които ще идентифицират по три зони за интервенция и развитие.

 

Първата ще е зона със социален характер, с наболели градски проблеми, като лош жилищен фонд и недостатъчно услуги за населението. Такава зона може да бъде например кв. „Балик”, където може да се привлече ресурс за цялостно благоустройство, включително мерки за енергийна ефективност на жилищните блокове.

 

Втората зона е с градски характер - напр. централната градска част и прилежащи територии, които изпълняват много публични функции и имат необходимост от нов европейски облик.

 

Третата може да бъде бизнес зона.

 

Новият план за развитието на Добрич ще бъде създаден след обществен дебат с граждани, бизнес партньори, неправителствени организации. Планът трябва да бъде готов до две години.