Управителният съвет на Националното сдружение на общините заседава в Добрич

Заседанието ще се проведе на 24 и 25 юни в Парк Хотел „Изида”. Дневният ред включва оценка на резултатите от XIV–та Национална среща на финансистите от общините и последващи действия на Националното сдружение.

Управителният съвет на Националното сдружение на общините заседава в Добрич

Ще бъдат обсъдени прогнозни данни за очакваното изпълнение на общинските бюджети за 2011 г., както и позиция на сдружението за предстоящи промени в законодателството.


 

Управителният съвет ще разгледа още резултати от проведени форуми на Комитетите по наблюдение на оперативните програми, от тристранната среща на сдружението с министерствата на околната среда и водите и на финансите и от дискусия за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

 

През втория ден кметовете ще разгледат организационни въпроси, свързани с провеждане на Общото събрание и Годишната конференция на местните власти, която е последна за този мандат.