Българската агенция по безопасност на храните извършва проверки по морските курорти

Извършени са общо 95 проверки и са съставени 48 предписания.

Българската агенция по безопасност на храните извършва проверки по морските курорти

Българската агенция по безопасност на храните извършва съвместни проверки по морските курорти с инспектори на Комисия за защита на потребителите в областите Варна, Бургас и Добрич.
Инспектори от отделите „Контрол на храни“ при съответната ОДБХ и инспектори на КЗП са извършили общо 95 броя проверки, на обекти за търговия на дребно на храни и хранителни продукти, заведения за обществено хранене, временни обекти (щандове за продажба на сладолед, варена царевица, дюнери, пуканки и захарен памук):

    * Общ брой издадени предписания – 22 броя
    * Общ брой издадени АУАН – 20 броя
    * Издадени разпореждания за насочване за унищожаване на храни от животински произход общо 9.7 кг. - 3 броя
    * Издадени заповеди за спиране от реализация на общо 23 кг. храни от неживотински произход – 3 броя
    * Възбранени и насочени за препакетиране и окачествяване на продукти от животински произход – 80,7 кг

Най-честите нарушения са свързани с липса на контролни термометри в хладилните витрини, некоректно водене на документацията по системата за самоконтрол, неправилна етикетировка, неправилно съхранение на храни, в част от обектите не се предвиждат мероприятия за борба срещу вредителите, пропуски при заверката на личните здравни книжки, лоша текуща хигиена.