Денонощни дежурства за опазване на реколтата от пожари в Добрич

За предпазване от инциденти са ангажирани пожарникари, лесничеи, представители на електроразпределителни дружества и жп гари.

Денонощни дежурства за опазване на реколтата от пожари в Добрич

От 15 юни до 15 октомври в община Добрич се въвежда денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение във връзка с предотвратяването на пожари. Сигнали за инциденти през активния селскостопански сезон могат да се подават до оперативния дежурен в Общинския съвет по сигурността в Добрич на телефони 60-27-24 и 60-56-24.

Органите на Първа Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Добрич трябва да засилят противопожарния контрол с цел недопускане на пожари в селскостопанските и горски масиви, гласи заповед на кмета на общината Детелина Николова. Ръководствата на земеделските кооперации, частни стопани и ползватели на земеделски земи са длъжни незабавно да извършат мероприятия за пожарна безопасност. 

Вече започнаха проверките за изправност на земеделската техника в Добричка област. 760 зърнокомбайни, трактори, ремаркета и прикачен инвентар ще бъдат инспектирани до 1 юли, като годните за прибиране на реколтата ще получат специален стикер.

 

В заповедта на кмета Детелина Николова са посочени и задълженията на Държавно горско стопанство, Първа районна служба на пожарната, Е.ОН-България и началниците на ж.п. гарите относно предотвратяването на инциденти и безопасното прибиране на реколтата.

Забранява се паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете, крайпътни ивици и горски пояси, се казва още в заповедта. В никакъв случай не се разрешава устройването на лагери и къмпинги в горския фонд на община Добрич, с изключение на разрешените от Държавно горско стопанство и органите на Пожарната служба. Забранява се и паленето на огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от горските масиви.