Открито писмо на Стойчо Стойчев до кмета Детелина Николова

Стойчо Стойчев - регионален координатор на движение Гергьовден за Добрич, разпространи до медиите открито писмо до кмета на Добрич Детелина Николова. Публикуваме пълния текст на писмото:

Открито писмо на Стойчо Стойчев до кмета Детелина Николова

До
Г-жа Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

ОТКРИТО ПИСМО

От Стойчо Пенков Стойчев

От гр. Добрич, GSM: 0896 707 712
e-mail: stoychev70@gmail.com

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,
    


На 27 юли 2010 г. отново чрез открито писмо Ви попитах за произхода на средствата обявени в декларациите, които сте подавали до сметната палата. Припомням Ви, че към 31.12.2009 г. заедно със съпруга си сте декларирали, че в банкови депозити имате общо 235 827 лева, а като произход на средствата сте посочили - заплата. Освен това през 2008 г. сте придобили и недвижим имот – апартамент с площ около 95 кв.м. в централна градска част, пропуснали сте да обявите на каква цена, но произхода на средствата ОТНОВО Е „ЗАПЛАТА”!? По сведение на брокерски агенции стойността му тогава е била не по-малко от  100 000 лева.  Как след като в края на 2004 г. собственоръчно сте ДЕКЛАРИРАЛИ, че разполагате общо с 28 820 лева, то към 31.12.2009 г. или само 5 години по – късно вече сте имали с над 300 000 лева повече?


Г-жо Николова, Вашата заплата е публично известна - годишния Ви нетен доход е около 20 000 лева. Съпругът Ви, военен пилот с дългогодишен стаж получава пенсия за прослужено време и старост. Дори да предположим, че му изплащат „тавана” за пенсиите, т.е. 700.00 лева месечно, то това прави 8 400 лева за година. Ако сте нямали никакви разходи за издръжка и храна, то сумата, която бихте могли да спестите общо за тези пет години не би трябвало да надвишава 142 000 лева!
    

След последвалия отговор от Ваша страна, в който нямаше нищо по същество Ви информирах, че ще сезирам компетентните органи и съда.
    

На 17.03.2011 г. получих писмо, подписано от Зам. Изпълнителния директор на НАП – Бойко Атанасов, с което ме уведомява, че ще бъдат извършени проверки на Вас и съпруга Ви, но установените факти представляват данъчно – осигурителна информация и могат да ми бъдат предоставени САМО, ако има писмено съгласие от проверяваните лица съгласно изискванията на ДОПК.
    

Уважаема г-жо Николова, с това открито писмо призовавам Вас и г-н Николай Николов ДА ДАДЕТЕ ВАШЕТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ до органите на Национална агенция по приходите да ми бъдат предоставени резултатите от извършваната проверка. Това няма да е прецедент, защото такова съгласие вече беше дадено от Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов при извършването на неговата проверка. Смятам, че като евентуален кандидат за Кмет на град Добрич и като човек, който нееднократно е декларирал, че „няма никакви притеснения и застава с открито лице пред своите съграждани”, а и да ги защитите както твърдяхте от моите „обиди и нападки” следва  да направите това!
    

Приложено Ви изпращам:
1.    Писмо на Зам. Изпълнителния директор на НАП – Бойко Атанасов;
2.    Декларациите Ви до сметна палата за 2004, 2008 и 2009 години.

Оставам с уважение, Стойчо Стойчев