В Община Шабла ще изграждат голф комплекс

С решение на общинския съвет, община Шабла стана акционер в дружеството „Литекс България-голф клуб Шабла”АД.

В Община Шабла ще изграждат голф комплекс

Дружеството беше регистрирано с цел реализация на инвестиционно намерение за изграждане на голф-комплекс върху общински имоти в землището на село Езерец, представляващи апортна вноска, с която общината участва в него.


 

По негово искане днес изпълнителният директор на „Голф клуб Шабла” АД, Красимир Станков се срещна с председателя на общинския съвет, инж.Димитър Арнаудов, кмета на общината, Красимир Кръстев и общинските съветници.

 

В експозето си Станков посочи, че след оттеглянето на Гриша Ганчев от проекта, единствен партньор на общината остава Красимир Гергов.

 

Този факт налага изменение на решението на общинския съвет, на името на акционерното дружество и неговия предмет на дейност. Предложението е новото име да бъде „Спортно-туристически комплекс-Езерец” АД, а предметът на дейност –„Изграждане на спортно-туристически комплекс на територията на община Шабла, в землището на село Езерец, в това число и на прилежащите му необходими сгради и съоръжения; Туристическа дейност, стопанисване и експлоатация на туристически обекти на територията на община Шабла, както и всички други дейности, незабранени от закона”.

 

Според Станков при откриването на „Трейшън Клифс Голф и Спа”, два добри сигнала получени от министър-председателя, Бойко Борисов и от министъра на околната среда и водите, Нона Караджова дават основание да се счита, че е дошло време за енергични действия, по реализация на проекта. Това може да стане с ясни партньорски взаимоотношения, посочи той.

След поемане на контрола върху дружеството, партньорите на общината предлагат първия си конкретен ангажимент. Той е детска голф - академия за деца от Шабла. Като начало те ще се обучават в комплекса „Блек сий рама”.

 

Партньорите на общината са убедени, че това ще има трайно влияние върху местната общност, ще даде възможност на децата да контактуват със свои връстници от Европейския съюз. При добра организация и обучение, те скоро ще имат възможност да участват в европейски голф-турнири на различни нива.

По време на срещата и двете страни отчетоха като единствена пречка за реализацията на инвестиционното намерение липсата на общ устройствен план (ОУП) на общината.

 

Оптимистичната прогноза, направена от кмета, Красимир Кръстев е, че ако до края на август 2011 година, ОУП влезе в процедура на обществено обсъждане и приемане, ще се даде възможност за реализация на заявените инвестиционни намерения в община Шабла.

 

Общинските съветници ще обсъдят предложените промени в акционерното споразумение.

 

Предстои учредително събрание на акционерното дружество и регистрацията му с съда.