ВАС потвърди премахването на конюшнята в Русалка

Върховен Административен съд потвърди решението на Добрички Административен съд по делото за премахване на конюшнята във ваканционно селище “Русалка”, съобщават от Община Каварна.

ВАС потвърди премахването на конюшнята в Русалка

Това решение отхвърля оспорването, с искане за обявяване на нищожност, на “Русалка Тур” ООД срещу Заповед №  142/8.03.2010г. на кмета на Община Каварна Цонко Цонев. С нея е наредено премахването на незаконно поставен в поземелен имот, намиращ се във вилно селище “Русалка”, собственост на жалбоподателя, навес – конюшня, без надлежно разрешително. 

ВАС осъжда “Русалка Тур” ООД да заплати на Община Каварна разноските по делото. Решението на магистратите, влизащо в сила от 26 април 2011г., е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Това е второто спечелено дело на Община Каварна за премахване на незаконни постройки на територията на Русалка. В началото на май Добричкият административен съд се разпореди за премахване на незаконно изградени на входа/изхода на паркинга на „Русалка” бариери и КПП.

 

Община Каварна ще предприеме действия за събиране в най-кратки срокове на присъдените разноски, които трябва да бъдат платени от “Русалка Тур” ООД.