Дни на Европейската младежка активност организира в Добрич Илияна Йотова

Илияна Йотова – евродепутат от групата на S&D и Младежкото Обединение на БСП – град Добрич ще реализират проект „ДНИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ” – ДОБРИЧ 2010 г.

В сряда, 6-ти октомври, от 10 до 16 часа пред площад „Свобода” ще бъдат раздавани информационни материали за дейността на Европейския парламент и младежките европейски програми за кандидатстване. Младите социалисти ще анкетират младежи от града във връзка с провежданата политика от страна на община Добрич, централната изпълнителна власт и институциите на ЕС.

На 7- ми октомври, четвъртък, от 17.30 часа в Международния колеж (зала №205 ) ще се проведе обучителна среща по програма „Младежта в действие”, където ще бъдат обсъдени актуални тенденции и кандидатстване по европейски проекти, както и начините за тяхното финансиране. Основните цели на обучението са: да даде възможност на участниците да обменят идеи и опит в реализацията на младежки инициативи на местно, национално и международно ниво; да помогне участниците да придобият умения за формулиране на идеите си и разписването им в конкретни проектни предложения; да предостави практичеки насоки за разписване на идеи във формуляра за кандидатсване по Младежки инициативи.