Проект "Надежда и сигурност за децата"

Сдружение „Ред и сигурност” и Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни, в партньорство с Първо РУП – Добрич, през следващите два месеца ще реализира проекта „Надежда и сигурност за децата”. Средствата за него са осигурени от Община град Добрич по програма „Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност”.

Проект "Надежда и сигурност за децата"

Проектът е свързан с участието на 20 деца на възраст 14 – 15 години в дейности и мероприятия, насочени към придобиване на знания и умения по гарантиране сигурността и защитата им, опазване на обществения ред, насърчаване на доброволчеството и солидарността към органите на реда. Децата – участници ще получат теоретически и практически познания за работата на полицейските служители, ще участват заедно с тях при обход в централна градска част и градски парк „Св. Георги”, ще „дежурят” на възлови кръстовища, ще се запознаят с Наредбата за опазване на обществения ред.
    Психологически консултации и тренинги ще установят нагласата на децата за бъдещ професионален избор, готовност за съпричастност към действията на органите на реда, запознаване с нормативните актове, касаещи тяхната защита. Ще бъде организирано анкетно проучване и разработена образователно – информационна брошура.
    

Очакваният резултат е свързан с утвърждаване на добра практика за взаимодействие между институциите, повишаване полицейската култура на децата, опазване на обществения ред и законността на територията на Общината от страна на подрастващите.