Община Генерал Тошево връчва награди за празника си

Днес от 17.00 часа в залата на Общинска администрация Генерал Тошево ще се проведе общоградско тържество по повод празника на град Генерал Тошево – 8.10.2010 г.

Първият официален събор на Генерал Тошево е на 8.11.1932 година. Избран е празникът на Свети Димитър, чието име носи тогавашната околия. На деня на светията стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьовден работници, овчари и ратаи, на места този празник се нарича Разпуст, а на най-грижовните ратаи стопаните дарявали кат нови дрехи, овен или агне. Краят на селскостопанските работи се отбелязва със сборове, хора и песни. Хората вярват, че ако на този ден прага им прекрачи заможен и добър гост, здрава и плодовита ще е годината. За да се продължи традицията, със свое Решение от 1991 г. Общинският съвет обявява 8.11. за празник на Генерал Тошево.

 

Гости на тържеството ще бъдат: ПЕТЪР ДИМИТРОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ–ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА – КМЕТ НА ГРАД ДОБРИЧ, ПЕТКО ПЕТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, СЛАВКА ПЕТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ДОБРИЧКА, КОМАДОР ЕМИЛ ЕВТИМОВ – НАЧАЛНИК НА ВОЕННО-МОРСКА БАЗА ГР. ВАРНА

 

Специален гост на Община Генерал Тошево ще бъде делегация от град НЕГРУ ВОДА, с която Общината има сключен договор за сътрудничество и реализира съвместни проекти по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество”. Делегацията се води от Г-Н ЙОН НИКОЛИН – КМЕТ НА ГР. НЕГРУ ВОДА

 

По традиция всяка година по повод празника на града, Община Генерал Тошево присъжда ежегодни награди на производствени и административни структури, допринесли за изпълнение на социално-икономическите цели и приоритети за развитие на общината и за нейния просперитет.

 

Наградите в Първи раздел ще бъдат връчени от г-н Желязко Желязков–Областен управител на област Добрич:

За висока култура в областта на земеделието:

ЕТ„ПОЛА – Илия Стоянов” с. Кардам, с управител Илия Стоянов;

В производството на зърнени храни:

Кооперация „Искра” с. Къпиново – с председател Андрей Полянски

В производството на рапица:

ЧЗС Христо Иванов Павлов град Генерал Тошево

За динамично развиващи се селскостопански производители:

ЕТ”ТЕРРА КОМЕРС Васил Василев” с. Узово

За особен принос в изграждане на инфраструктурата:

„КРИСТАЛ-ГЛАС” ООД с управител Георги Илиев

 

Наградите в следващите раздели ще бъдат връчени от г-н Недко Марчев – Председател на Общински съвет гр. Генерал Тошево:

Награди в областта на социално-икономическите дейности на територията на общината:

„РКБ” ЕООД град Сливен с управител Ролф Кленке

Общинска организация на НТС град Генерал Тошево – със секретар инж. Валентин Димитров.

За принос в изпълнението на местните приходи – предложена най-висока конкурсна цена за наем на общинска земеделска земя:

ЕТ”Гочо Гочев” с. Балканци – с управител Гочо Гочев;

ЕТ” Кинов- АМ-Ангел Михайлов” с управител Ангел Кинов с. Спасово

 

С Решение на Комисията по удостояване с почетни знаци и със Заповед № 953/01.11.2010 г. на Кмета на общината, г-жа Митка Тодорова Колева, директор на Основно училище с. Преселенци, се удостоява с почетен знак с лика на писателя Йордан Йовков – за дългогодишна учителска дейност и активен обществен живот.

 

С награда на Общината за особен принос към дейността на земеделските производители е удостоен Добруджански земеделски институт Генерал Тошево. Отличието ще връчи народният представител г-н Петър Димитров.

 

Веднага след тържеството концерт ще изнесе Николина Чакърдъкова и музикантите и танцьорите от Неврокопския танцов ансамбъл.