20 хиляди са учениците в Област Добрич

През учебната 2010/2011 година в област Добрич са обучавани 20 461 ученици, разпределени в 88 училища /начални, основни, общообразователни, специални и професионални/. За тях са се грижили 1628 учители, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

20 хиляди са учениците в Област Добрич

В сравнение с предходната учебна година учениците са намалелии с 2.2%. Основно образование са завършили 1364 ученика, средно образование е придобито от 793 души, а с удостоверение за професионално образование вече са 690.

 

През учебната 2010/2011 година броят на детските градини в област Добрич е 109, при 2 138 за цялата страна. Броят на децата, настанени в детските градини в нашата оласт е 6 468, което е с 0,07%  повече от предходната година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез нетния коефициент на записване е 77,1%, при 74,9% за страната.  

 

Броят на детските ясли в областта ни за 2010 година е 12 с 645 места в тях, като тази бройка ни отрежда 12 място сред останалите области. В страната детските ясли са 731 с 28 139 места в тях, от тях 609 са в градовете, а 122 в селата.  В нашата област самостоятелните детски ясли са 9 - останалите 3 са в състава на ОДЗ. Броят на обслужените деца в тях е 645. Персоналът, полагал грижи за тези деца наброява 212 души, от които 13 педагози, 80 медицински сестри и 1 рехабилитатор.

 

През 2010 в областта ни е работил един Дом за медико-социални грижи за деца, разполагащ с 108 места. Там в началото на годината са били обслужени 99 деца, между които има недоносени деца  и деца с вродени и придобити дефекти. Здравите деца в дома са само 40. През изминалата година са осиновени 28 деца. Персонала е наброявал 133 души, като 7 са лекарите.