Ветеринарната гимназия в Добрич работи по три европейски проекта

През юни се очаква одобрение за още два проекта, свързани с фермерството в Европа и засиленото изучаване на чужди езици.

Ветеринарната гимназия в Добрич работи по три европейски проекта

Заключителна  работна среща по проект „Подобряване на четенето чрез информационни технологии” по програма Коменски се проведе в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич. В нея участваха партньори на учебното заведение от седем страни – Германия, Италия, Полша, Турция, Испания, Португалия, Франция. Представени бяха дейностите по този проект и изработените крайни продукти.


 

Общо по три проекта по програма Коменски работи добричкото учебно заведение. Финал на единия от тях – „Грижа за животните в Европа” ще бъде поставен през 2012 г., разказа директорът д-р Светла Тодорова. Дейностите по него са свързани с опазването на животинските видове и природата в Европа. Само две учебни заведения от България са включени по този проект. Това са специализираните гимназии в Добрич и Стара Загора. Участниците ще се запознаят с опазване на животинските видове на осем европейски държави, със защитените видове в резерватите и природните паркове във всяка една от тях. Част от дейностите на проекта са свързани с намаляване на популацията на кучетата в отделните страни и с хуманно отношение към животните в природата и в стопанствата. Предвидени са и срещи с ветеринарни лекари и еколози. През месец октомври Добрич ще е домакин на работна среща с всички партньори от останалите седем държави по този проект.

 

Професионалната гимназия в Добрич очаква през юни одобрение за още два европейски проект. Единият е свързан със засилено изучаване на чужди езици с партньор Латвия. Вторият е наречен „Младият фермер в Европа” и е по програма Леонардо да Винчи.