Популяризират мерките по ПРСР на среща със земеделци в Добрич

Срещата на 18 май е част от информационната кампания на МЗХ.

Популяризират мерките по ПРСР на среща със земеделци в Добрич
Експерти от Областната служба за съвети в земеделието ще разясняват заедно със свои колеги от МЗХ мерките по Програмата за развитие на селските райони в Добрич на 18 май. Срещата със земеделските производители ще се проведе от 9,30 ч. до 15 ч. в хотел „България”. Тя е част от информационната кампания на Министерството на земеделието за по-широка гласност на възможностите, предоставени от ЕС за финансиране на земеделието у нас.

Експертите ще отговарят на въпроси на бенефициенти по одобрени проекти по мерките за подпомагане на млади фермери, създаване на полупазарни стопанства и създаване на организации на производители, разясни зооинж. Маринела Георгиева от ОССЗ – гр. Добрич. Ще бъде дадена информация и за предстоящи приеми на бизнес-планове по Програмата за развитие на селските райони.