Поредно обучение на съдебни заседатели от районните съдилища в Добрички съдебен район

Обучение на 50 съдебни заседатели от Районен съд – Каварна, Районен съд – Балчик и Районен съд - Ген. Тошево, провежда утре Окръжен съд – Добрич. То е организирано с финансовата подкрепа на немската фондация „Фридрих Еберт” по съвместния й проект с Окръжен съд – Добрич „ Повишаване на компетентността на съдебните заседатели в Добричкия съдебен район”.

Поредно обучение на съдебни заседатели от районните съдилища в Добрички съдебен район
Домакин на обучението ще бъде Община Каварна. То ще проведе в модерната заседателна зала на Общински съвет – Каварна, в откритата миналата седмица нова сграда на общината в центъра на града.

Всички съдебни заседатели ще получат „Помагало на съдебния заседател” и сертификат, издаден от фондация „Фридрих Еберт” и Окръжен съд – Добрич. Миналата година бяха обучени 45 съдебни заседатели на Окръжен съд – Добрич, а през април тази година други 57 съдебни заседатели от Районен съд - Добрич, Районен съд – Тервел и Районен съд – Ген. Тошево.

Работата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните заседатели в Добричкия съдебен район”, започна през 2010 г. с разработване и издаване на „Помагалото на съдебния заседател”. Фондацията предостави 800 броя от него на окръжни и районни съдилища в страната.