4 години лишаване от свобода получи Миролюб Гаич

Наказание 4 години лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от открит тип при общ затворнически режим, наложи Окръжен съд – Добрич, на 64-годишния Миролюб Гаич.

4 години лишаване от свобода получи Миролюб Гаич

Той бе признат за виновен за това, че през периода 11.07.2003 г. до 10.11.2003 г. в гр. Добрич при условията на продължавано престъпление като длъжностно лице – управител на „Югоагент Добрич” ООД -  гр. Добрич, е присвоил чужди пари, в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, на обща стойност 180 708 лв., собственост на посоченото дружество и поверени му да управлява. За улесняване на длъжностното присвояване съзнателно е ползвал официален документ с невярно съдържание – 41 фактури, издадени от три фирми от Перник и София,  като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. С присъдата Гаич е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност и да упражнява материално-отговорна длъжност.


Окръжен съд – Добрич, групира наложеното на Миролюб Гаич наказание с наказанията, определени по други две дела. По дело на Районен съд – Добрич, Миролюб Гаич е осъден на 4 години лишаване от свобода по наказателно дело за измама на 7 вложители в „Югоагент-Вложение”. По присъда от 2008 г. на Окръжен съд – Добрич, той е осъден на 1 година пробация за избягване на плащането на данъчни задължения. Съдът постанови подсъдимият да изтърпи най-тежкото от наложените му наказания – 4 години лишаване от свобода.  
    

Представителят на държавното обвинение поиска наказание 8 години лишаване от свобода, предвид високата обществена опасност на деянието и дееца. Като отегчаващо вината на Гаич обстоятелство, прокурорът посочи факта, че не е възстановена присвоената сума.
    

Адвокатът на подсъдимия заяви, че според тях не се установява длъжностното присвояване да представлява особено тежък случай и следва Гаич да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение и осъден само за длъжностно присвояване. Защитникът пледира, че продължителността на процеса, надхвърлила приключването му в разумен срок е смекчаващо отговорността обстоятелство.
    

Присъдата на Окръжен съд – Добрич, може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок.