Предстои преместване на Районен съд – Балчик

Районен съд – Балчик, ще се премести в сграда в бившето военно поделение в кв. Балик в Балчик. Това стана възможно с взетото вчера от Министерския съвет решение за безвъзмездно предоставяне на имот - публична държавна собственост, в управление на Министерството на правосъдието. Имотът ще се ползва от Районен съд и Районна прокуратура - гр. Балчик, и ще се осигури нормалната работа на органите на съдебната власт.

Предстои преместване на Районен съд – Балчик

Сега Районен съд – Балчик, се помещава в сграда в централната градска част, която има сериозни строителни дефекти. Появилите се пукнатини застрашават както живота на работещите в нея, така и на гражданите – потребители на съдебни услуги.
Имотът е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Той е разположен на площ от 9370 кв. м, застроен с 4 сгради. Необходимо е да се извърши съществен ремонт, преди в тях да се преместят съдът и прокуратурата. Новото място предоставя повече паркоместа за посетителите и повече площ за архива на съда, поясни председателят на Районен съд – Балчик Ивелина Велчева. Тя се надява, избраната миналата година като обслужваща банка, да има интерес да разкрие свой офис там за улеснение на гражданите.