25.10.2015 - 11.00 часа - куклен театър

Държавен куклен театър "Дора Габе"
Неделен спектакъл "Жива вода"