Възстановка на обичая Бабинден

На 21 януари, от 11.00 ч. в Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ ще се проведе възстановка на обичая Бабинден.