Отпуснаха средства за ремонта на читалището в Шабла

Земетресението през август 2009 година нанесе сериозни щети на много сгради в община Шабла. Сред най-пострадалите беше и тази на читалище „Зора” в Шабла. То се нуждае от голям и спешен ремонт.

Отпуснаха средства за ремонта на читалището в Шабла

Със Заповед на Кмета на Общината е забранен достъпът до сградата на културната институция. Това създаде редица неудобства за самодейните колективи, затворена е градската библиотека, не гостуват професионални състави, няма къде да се провеждат празници и общоградски тържества.


 

Добрата новина е, че с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от април 2011 година за неотложни възстановителни работи на читалище „Зора 1894” са отпуснати 232 185 лв., което ще даде възможност да започне незабавен ремонт и възстановяване на сградата.