Инспектори от БАБХ проверяват животновъдните стопанства в Добричка област

Преобладаващ е броят на фермите от трета категория.

Инспектори от БАБХ проверяват животновъдните стопанства в Добричка област

Започналата от началото на април проверка на БАБХ на кравефермите има за цел да състави актуална картина на животновъдните стопанства в Добруджа за техния брой, категорията им и наличните глави говеда, съобщи за  AGRO.BG директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Розалина Брайкова. Общият брой подлежащи на проверка ферми възлиза на 3985. В резултат на инспекцията са издадени 117 предписания на тези земеделски производители, които искат да работят и приведат фермите си към изискванията на Европейската общност за производство на качествено мляко. 

По данни на земеделското министерство в Добричка област има 173 говедовъдните ферми от първа категория, 19 от втора и 1693 от трета категория. От 1 януари 2012 г. няма да се разрешават изкупуването и преработката на сурово краве мляко от ферми, които не са постигнали изискванията за сграден фонд и оборудване. Програмата за развитие на селските райони дава възможност на фермерите да модернизират стопанствата си и да ги приведат съгласно изискванията на Европейската общност. Според животновъдите обаче, средствата по тези мерки се усвояват бавно и се налага теглене на кредити.

През последните няколко години се отчита спад в поголовието на територията на Добричка област. Не се отчита интерес към месодайното говедовъдство, а само към млечното поради спецификите на условията в региона, сочат данните на Областната дирекция по безопасност на храните. Продължават проверките на инспекторите сред уличните търговци на мляко и млечни продукти. Само през март са съставени 3 акта на физически лица за продажба на сурово мляко без необходимата етикетировка и маркировка за обозначаване на произхода му.