Двама купувачи на имоти на Дамбата поискаха да сключат споразумения с държавата

Окръжен съд – Добрич, даде възможност на двама купувачи на три имота на „Брегоукрепително съоръжение – Дамбата Албена – Балчик” да постигнат извънсъдебни спогодби с държавата и отложи делата им за 30.05.2011 г.

Двама купувачи на имоти на Дамбата поискаха да сключат споразумения с държавата

Съдът даде днес ход на гражданските дела, образувани по искови молби на държавата, представлявана от министъра на Регионалното развитие и благоустройството чрез пълномощника си Областния управител на Добрич Желязко Желязков против „Балчик Плаза” ООД и „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД. Държавата моли да бъде прогласена нищожността на един договор с „Балчик Плаза” ООД и на два договора с „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09”ООД за продажба на право на собственост върху три недвижими имоти – частна държавна собственост – земя с площ 10636 кв. м, и те да се върнат в патримониума й. 

Представителите на държавата заявиха, че поддържат претенциите и искат да бъда допусната съдебно-техническа експертиза. Вещото лице да идентифицира спорните три имота и да отговори какъв е бил техният статут преди актуването им като частна държавна собственост, ползва ли се брегоукрепителното съоръжение по предназначение, има ли изработен ПУП за тях, какво е било трайното им предназначение, има ли промени в характеристиките им и по какъв начин са извършени те.

 

Представителят на двете дружества коментира претенциите на държавата като неоснователни и оспори предявените искове. Той твърди, че ищецът не може да се легитимира като собственик на процесните имоти, те са отчуждени в полза на фирмите – купувачи и договорите за продажба не противоречат на закона. Адвокатът на ответниците изрази желанието на клиентите си за постигане на извънсъдебна спогодба между страните. Той заяви, че са започнали преговори за това.

 

След като представителите на държавата не възразиха срещу искането, съдът даде възможност за извънсъдебно уреждане на споровете по взаимоизгоден за страните начин.