Държавата иска имуществото на сводник от Добрич

Добричкият окръжен съд допусна три експертизи по гражданското дело, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу 52-годишния Стоян Й. Стоянов от Добрич и бившата му съпруга Румяна на 51 години. Комисията претендира да бъде отнето в полза на държавата придобито от тях в проверявания период 01.01.1988 – 12.11.2009 г. имущество на обща стойност 307 512 лв.

Държавата иска имуществото на сводник от Добрич
Съдът прие представени от страните нови доказателства за доходите и разходите на ответниците през процесния период и допусна по искане на Комисията да бъдат изготвени три експертизи. Автотехническа експертиза трябва да определи пазарните стойности на автомобили „БМВ” и „Опел Кадет”. Съдебно-техническа експертиза, която за изчисли пазарните стойности на нива с площ 12 дка в землището на Добрич, ресторант „Югоизток” в Добрич, със застроена площ от 384 кв. м, и на жилище – апартамент. Съдът допусна изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, която трябва да ползва заключенията по първите две. Съдебно-счетоводната експертиза има задача да определи размера на всички получени от ответниците Стоян и Румяна доходи и на техните разходи за годините в периода 1988 – 2000 г., размера на платените от тяхна фирма публично-правни задължения, получените от тях банкови кредити и да посочи крайно салдо за съответната година.

Делото е отложено за 03.06.2011 г.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стоян Стоянов е образувано във връзка с наказателно дело срещу него и постановена от Районен съд - Добрич, присъда, влязла в сила на 12.11.2009 г. С нея той е признат за виновен за това, че е принуждавал чрез сила и заплаха лица от женски пол да извършват сексуални контакти и е предоставял системно помещение на различни лица за полови сношения. Стоян е наказан с 2 години и 9 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.