Планови прекъсвания на тока (21-26 април)

Е ОН България съобщава за следните спирания на тока в Област Добрич:

Четвъртък, 21.04.2011:

На 21.04.2011 г. от 10.00 часа до 11.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в следните населени места в общ.Балчик: с.Стражица, с.Бобовец, сондаж на ВиК, сондаж на Албена АД, кариера до с.Ляхово, с.Храброво, с.Карвуна, с.Сенокос, с.Дъбрава, с.Преспа, с.Дъбрава, с.Кремена, с.Безводица, ГРУ „ЛОНГ ЕМ”, ГРУ „Виндферм Балчик 1”.

На 21.04.2011г. от 08.00 часа до 12.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в следните населени места в общ.Балчик: с.Соколово, ПС Дъбрава.

На 21.04.2011г. от 09.00 до 14.00 часа, поради ремонтни работи, ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич - част от ул.В.Левски и ул.Йордан Йовков.

На 21.04.2011г. от 09.00 часа до 17.00 часа, поради профилактика или ремонт на мрежа средно напрежение, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр.Балчик: част от ул.”Г.Бенковски”, ул.”Стефан Караджа”, ул.”Хаджи Димитър”, ОУ „Св.Св.К. и Методий”, детска градина, ул.”К.Райчев”, ул.”А.Стамболийски”, ул.”Хан Аспарух”, Ул.”Добротица”, площад „Възраждане”, част от ул.”Христо Ботев”, ул.”Бяло море”, автогара, ул.”Христо Смирненски”, част от ул.”Черно море”, ул.”Д-р Златко Петков”, част от ул.”Плиска”, ул.”Захари Зограф”.

На 21.04.2011г. от 15.00 до 16.00ч. ще бъде прекъснато електрозахранването на МБАЛ, Медицински и Спешен център – гр.Балчик.

На 21.04.2011г. от 08.00 часа до 18.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в школа за митнически кучета, гр.Балчик.

На 21.04.2011г от 09:00 до 16:00 часа, поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в село Нейково. Временни смущения са възможни в селата Пролез, Септемврийци и Било, както и ветрогенераторните паркове на извод Септемврийци.

Вторник, 26.04.2011:

На 26.04.2011г. от 08.00 часа до 18.00 часа, поради извършване на ремонтни дейности на мрежа високо напрежение, собственост на Електроенергиен Системен Оператор, временно ще бъде прекъснато електрозахранването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Електрозахранването ще бъде прекъснато в школа за митнически  кучета, гр.Балчик.

На 26.04.2011г. от 09.00 до 14.00 часа, поради ремонтни работи, ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич - ул.Д. Списаревски и част от ул.Хр.Смирненски.