Измениха в домашен арест мярката за неотклонение на обвиняем за грабеж и кражби

Окръжен съд – Добрич измени наложената на 29-годишния Красимир Ст. В. мярка за неотклонение задържане под стража в домашен арест. Той е обвиняем по досъдебно производство за грабеж, 4 кражби и противозаконно отнемане на моторно-превозно средство, извършени след предварителен сговор с още 4 лица.

Измениха в домашен арест мярката за неотклонение на обвиняем за грабеж и кражби
Окръжен съд – Добрич е наложил най-тежката мярка за неотклонение на Красимир на 26.11..2009 г. Той моли за изменението й в домашен арест с аргументи, че наказателното дело срещу него е върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения и има чисто съдебно минало.

Адвокатът му подкрепи жалбата като посочи и продължителното задържане под стража на Красимир, изтеклият през ноември миналата година едногодишен срок на допустимо предварително задържане според нормите на Наказателно-процесуалния кодекс и липсата на опасност подзащитният му да се укрие. Окръжна прокуратура – Добрич се противопостави на искането като посочи, че както към момента на ареста на Красимир, така и сега е налице обосновано предположение, че той е автор на деянията, за които е привлечен да отговаря. Те са тежки умишлени престъпления по 3 члена на Наказателния кодекс. Съдебното производство срещу него е прекратено, но не и наказателното дело, а обвинителният акт ще бъде внесен отново в съда до месец.

Окръжен съд – Добрич, като взе предвид становищата на страните и представените доказателства, намери, че Красимир В. е обвиняем за тежко умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода и към момента е налице обосновано предположение, че той е негов автор.

Съобразявайки всички обстоятелства по законността на задържането му под стража, съдът констатира, че са възникнали нови такива - продължителността на задържането и изтеклият допустим едногодишен срок, в който може да търпи най-строгата мярка за неотклонение. Съдът отчита също чистото съдебно минало на Красимир. Съдът прецени, че към настоящия момент продължаването на задържането под стража би се явило репресивна и наказателна мярка, каквато цел няма мярката за неотклонение. Съдът намира още, че към настоящия момент мярка за неотклонение домашен арест би гарантирала в достатъчна степен и осуетила възможността, Красимир да се укрие или да извърши друго престъпление.

С тези мотиви Окръжен съд – Добрич измени наложената на Красимир мярка за неотклонение задържане под стража в домашен арест. Тя подлежи на изпълнение след изтичане на 3-дневния срок за обжалване и протестиране на определението, освен ако не е постъпил частен протест от Окръжна прокуратура. В този случай съдът насрочва разглеждането на определението му в Апелативен съд – Варна за 19.04.2011 г.