ВАС окончателно спря синята зона в Добрич

Върховният административен съд изцяло потвърди решението, с което магистратите в Добрич през декември 2010 г. спряха синята зона в нашия град.

ВАС окончателно спря синята зона в Добрич

Делото срещу законосъобразността на въвеждането на кратковременното платено паркиране в Добрич бе заведено от областния и общинкси председател на БСП Владимир Калчев. След като той спечели процеса на първа инстанция в Административен съд - Добрич, ответната страна - Общински съвет - Добрич обжалва присъдата.


 

В средата на март Върховният административен съд на България временно спря действието на наредбата за синята зона до произнасянето по същество дали е законосъобразна. Процесът се гледа на 23 март в София, а в края на миналата седмица ВАС реши, че оставя в сили решението на Административен съд - Добрич, с което са отменени части на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Добрич, приета с решение № 33-1 от 23.04.2010 г. на Общинския съвет - Добрич.

 

Мотивите са липсата на финансова обосновка на синята зона и липса на мотиви за създаването й. Освен това се посочва, че липсва публикуване на мотивите в докладната на кмета на общината в сайта на интернет, което е довело до невъзможност за гражданите да се запознаят с конкретните мотиви на наредбата. В оспорената наредба липсва уредба на възможността за паркиране и престой на личните МПС на граждани, живеещи в непосредствена близост до "сините зони", което е в противоречие с чл. 43, ал. 1 от ЗУТ, се посоча още в решението на ВАС.

 Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.