Полицейска операция ще проверява наличието на гражданска отговорност

Съгласно разпореждане на Директора на Главна дирекция “Охранителна полиция”, на 08, 15, 29 април 2011 г. за времето от 15.00 ч. до 19.00 ч. ще се проведе специализирана полицейска операция на територията на ОД на МВР - Добрич като основно ще се акцентира върху проверка на превозни средства за наличието и валидността на задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.

Полицейска операция ще проверява наличието на гражданска отговорност

ОТ ОД на МВР - Добрич съобщават, че при установяване на административно нарушение, при което изпълнителното деяние е несключване на договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз спрямо водачите ще се съставя акт за установяване на административно нарушение по чл. 259, ал.1 или чл. 276, ал.1 от КЗ, както и ще се прилагат следните принудителни административни мерки: 

- На основание чл.171, т.2, буква “в” от ЗДвП временно спиране от движение на пътно превозно средство, на собственик, който няма задължителна застраховка “ГО” на автомобилистите, до сключването й.

 

- Съгласно чл.171,т.1, буква”е”, временно се отнема свидетелството за управление на МПС на водач, който го управлява без застраховка “ГО” на автомобилистите- до представяне на сключена валидна застраховка.