Последен ден за графиците за отпуска

Днес е последният ден, в който работодателите трябва изготвят графиците за използване на полагаемите годишни отпуски за тази година на своя персонал. Задължението бе въведено с промени в Кодекса на труда и две наредби. Впоследствие графикът може да се променя по извинителни причини.

Последен ден за графиците за отпуска
Промените задължават работодателя до края на всяка календарна година да подготви график за използването на почивките за следващата година.

Преди утвърждаването му работодателят трябва да покани работниците и служителите да заявят своите желания за времето, в което да ползват отпуска, на части или в целия му размер.

Утвърденият график се изнася на видно място във фирмата или държавното ведомство.

Според промените в двете наредби графикът може да се променя по служебна, финансова или друга конкретна причина.

Работниците имат правото да прехвърлят общо до 10 дни за следващата година поради производствени или лични причини.

Прехвърленият отпуск има давност от две години, след което се губи.