Зачестиха пожарите в сухи треви в Добричко

Увеличават се пожарите в сухи треви, алармира шефът на ОС „Пожарна безопасност и спасяване” комисар Димчо Симеонов. През почивните дни са регистрирани 16 инцидента, като 15 от тях са пламнали сухи треви и отпадъци.

Зачестиха пожарите в сухи треви в Добричко

Всички са били в непосредствена близост до горски масиви, вилни имоти или населени места. Като причина за пожарите комисар Симеонов отбелязва изхвърлени незагасени фасове. Като втора основна причина за инцидентите огнеборецът посочва традиционното пролетно почистване на лозови масиви и вилни имоти с изгаряне на отпадъци.

Общо 232 пожара са станали от началото на 2011 г. Броят им е два пъти по-голям в сравнение с инцидентите през същия период на предходната година.

 

Във връзка с усложнената пожарна обстановка на територията на община Добрич кметът Детелина Николова издаде заповед, по силата на която до 15 април ръководителите на учреждения, фирми, земеделски кооперации, арендатори и граждани да организират почистване на сухата тревна растителност и горими отпадъци покрай жилищните, стопанските, животновъдните и други сгради, фуражните площадки и складове. Изхвърлянето на горимите отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Директорът на държавно лесничейство – Добрич трябва да организира създаването на доброволни групи по гасене на пожари.