Община Балчик спечели проект, насочен към деца от малцинствата

Община Балчик е одобрена за безвъзмездно финансиране в размер на 142 279,74 лева с проект „Ние играем и учим заедно” по схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система". Обект на спечеления проект са детските градини "Здравец", "Знаме на мира" и "Чайка" от Балчик, както и "Първи юни" в село Оброчище.

Община Балчик спечели проект, насочен към деца от малцинствата

Идеята е да се създадат условия за по-успешната социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства в община Балчик, смятат от отдел „Евроинтеграция и международно сътрудничество”.


 

Дейностите по проекта ще обхващат 144 деца от етнически малцинствени групи на четирите детски градини, както и 54 детски учители. Предвижда се подобряване на  вътрешната среда в приемните детски градини, транспортиране на децата от ромския квартал “Младост” в с. Оброчище до детската градина. Проектът ще финансира и обучението на учители за работа в мултикултурна среда. Заложена е подготовка на децата от малцинствата преди постъпването им в първи клас, организиране на съвместни посещения на музеи, екскурзии и различни празници.