Недко Марчев участва в заседание на Националния съвет по етнически въпроси

Областният управител Недко Марчев ще вземе участие в заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Недко Марчев участва в заседание на Националния съвет по етнически въпроси

Днес в курортен комплекс Слънчев бряг започва Разширено заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  /НССЕИВ/, свикано от вицепремиера Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието, председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.   
В рамките на заседанието, ще бъдат представени Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020". Ще бъде обсъдено Областното планиране в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), както и актуализирането на Общинските планове за действие за следващия програмен период 2014-2020 г.   

В разширеното заседание на НССЕИВ, което се провежда на 30 и 31 май, ще вземе участие Областният управител на област Добрич Недко Марчев.