Комисар Чолош представи в ЕП приоритетите на ЕK за 2012 за земеделието

На 15 март 2011 в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския Парламент се проведе дискусия относно законодателните приоритети на Европейската Комисия за 2012. Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош представи на европейските депутати някои от акцентите за 2012. На заседанието присъства и българският представител в Комисията по земеделие Мария Неделчева.

Комисар Чолош представи в ЕП приоритетите на ЕK за 2012 за земеделието
На първо място сред приоритетите на 2012 ще бъдат законодателните предложения относно реформата на Общата Селскостопанска Политика след 2013. Това беше и  темата, по която европейските депутати зададоха най-много въпроси, свързани с бъдещото разпределение на директните плащания, озеленяването на ОСП и други, при което Комисар Чолош изказа своята готовност да спомогне за намиране на компромисни решения по тези въпроси.

По отношение компонента, свързан с озеленяването, той се обяви против озеленяване във втори стълб, което в момента се дискутира в ЕП. Относно директните плащания Комисар Чолош потвърди, че ще има намаляване на съществуващите разлики, но напомни, че когато се говори за намирането на обективни критерии за изчисляване на бъдещите директни плащания трябва да се има предвид, че това би довело до още по-големи разлики в средствата, получавани от страните-членки.

„Европейският комисар по земеделие Дачиан Чолош изпрати много позитивен сигнал към новите страни-членки за намаляване на разликите в субсидиите, които те получават спрямо старите членки”, коментира евродепутатът Мария Неделчева.

Комисар Чолош представи и бъдещата консултация, която ще се проведе през 2012 относно насърчаването на търговията на европейски земеделски продукти на вътрешния и на международния пазар. Въпросната консултация ще бъде основата, на която Комисията ще представи свое Съобщение по темата, а в последствие и законодателни предложения. Идеята е ЕС да информира по-добре потребителите за качеството на европейските стоки и високите стандарти, на които те отговарят.

„Това намерение на комисаря също е много положително, защото с лансирането на Зелена книга за популяризирането на европейските земеделски продукти ще бъдат поставени на дневен ред важни въпроси като тези, изискванията към вносните продукти да отговарят на изискванията, които имаме към европейските. Популяризирането на местните, специфични продукти би дало още по-голям шанс на България да наблегне и покаже свои уникални продукти”, смята Мария Неделчева.