Съдът върна на прокуратурата за доизясняване дело за данъчни задължения

Добричкият окръжен съд прекрати съдебното производство срещу 39-годишния Калин Ив. К. от Добрич и го върна на Окръжна прокуратура – Добрич за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

Съдът върна на прокуратурата за доизясняване дело за данъчни задължения
Срещу Калин е повдигнато обвинение за това, че през периода декември 2007 – декември 2008 г. в гр. Добрич, в качеството му на управител на ЕООД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за данък добавена стойност в особено големи размери, като е използвал документи с невярно съдържание – фактури, издадени от две други фирми и месечни справки-декларации по ЗДДС при водене на счетоводството и при предоставяне на информация пред ТД на НАП – Добрич, и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 171 408,06 лв.

Според обвинителния акт като управител на ЕООД той е осчетоводил 11 фактури и 2 ДКИ за сделки с две дружества, от които закупил грах, рапица, ечемик и слънчоглед. Прокуратурата твърди, че те не са реално реализирани, тъй като стоките не са доставени от фирмите, вписани като доставчици в съответните фактури. Самите фактури били съставени и използвани от подсъдимия с цел неправомерно приспадане на данъчен кредит в размер на начисления ДДС.

В резултат на данъчна ревизия на дружеството на Калин били определени данъчни данъчни задължения в особено големи размери. След изпратените му съобщения за доброволно изпълнение търговецът е внесъл 16 006,29 лв.

Калин има средно образование, женен е, работи, осъждан е.

Добричкият окръжен съд даде днес ход на делото и допусна за съвместно разглеждане предявения от министъра на финансите като граждански ищец иск за 155 401,77 лв., колкото е невъзстановената част от нанесените на държавата щети.

Съдебният състав прецени, че не са установени всички обстоятелства по основната линия на разследването – разделяне на фиктивните от действително реализираните сделки и отразяването им в счетоводството на фирмата. Съдът счита, че е следвало да се съберат и други документи и да се разпитат работниците, шофьорите и материално-отговорните лица, свързани с извозването на стоката; да се установи, дали фирмите доставчици са се занимавали с производство на селскостопанска продукция, да се установят техните пълномощници и лицата, осчетоводявали тези фактури. Съдът намира, че е необходимо да се изясни с експертиза кой е изпълнил ръкописния текст в инкриминираните документи, тъй като в досъдебното производство са били изследвани само подписите в тях.