КРС е глобила с 1,5 млн лв мобилните оператори за половин месец

За последните две седмици Комисията за регулиране на съобщенията е наложила глоби в размер на 1 милион и 500 хиляди лева за нарушения от мобилните оператори. Сумата е равна на санкциите за цялата минала година.

КРС е глобила с 1,5 млн лв мобилните оператори за половин месец
Той коментира предложението да се въведе фиксиран процент неустойка върху дължимите вноски при предсрочно прекратяване на договора с мобилния оператор:

Проблемът не е правилно формулиран за фиксирана неустойка. Значи европейската практика и европейската директива казват нещо друго. Срокът на договорите трбява да бъде 24 месеца с изключителната клауза да се предложи 12 месечен договор. Това, което не правят българските оператори, но сега вече предполагам, че ще правят. Максималната продължителност на договорите да бъдат 24 месеца със задължителна клауза, че е 12 и след това те моментално да стават безсрочни. Ето го разковничето, а не оператор да отиде при бабата и да каже: Eто ти едно телефонче, хайде подпиши. И бабата не чете долу ситния шрифт, което значи, че това е нов договор.

В приемните, които ще бъдат открити постепенно в големите градове от средата на месеца, ще има представители на мобилните оператори, на Комисиите за защита на потербителите, за защита на личните данни и на Комисията за регулиране на съобщенията. Така ще се излиза по-бързо с решение по жалбите на абонатите на мобилните оператори.