Разгледаха успешни проекти за енергийна ефективност в Добрич

Енергийната политика на община Добрич може да послужи за пример на други европейски градове със сходни условия в сградите, заяви по време на визита в добруджанския град Жерар Манян, изпълнителен директор на „Energy Cities” – Европейска Асоциация на местните власти за енергийна ефективност. В нея членуват повече от 1000 градове от 30 държави, сред които и град Добрич.

Разгледаха успешни проекти за енергийна ефективност в Добрич

Заедно с арх. Здравко Ганчев, изпълнителен директор на Общинската мрежа за енергийна ефективност, той посети две детски ясли и един жилищен блок – обекти, в които успешно са приложени енергийни проекти.Община Добрич е от учредители на ОМЕЕ и един от най-активните нейни членове от 1997 г. до сега. Основните цели на общини-модели като Добрич са мобилизиране на ресурси за осъществяване на енергийни програми и формиране на ново обществено отношение към енергията.

 

8 млрд. евро са заложени в Европейския фонд за регионално развитие за целите на енергийна ефективност, стана ясно на срещата в Добрич. Само 3% от тази сума са използвани от европейските държави. Като една от причините за слабата усвояемост гостите посочиха липсата на асоциация на собствениците на жилищни сгради, които да сключат колективен договор с енергийния фонд. Узрява идеята да се увеличи процента на участие на държавата в енергийни проекти от 20 на 40 или 50, подчерта още арх. Ганчев.

 

Така ще може да се осигури цялостна стабилност на една жилищна сграда, а не само козметични промени. Санирането на един апартамент в обновения жилищен блок в Добрич е излязло между 3400 и 5000 лв., но целият проект включва цялостно проучване и ремонт на основи, покривни пространства, инфраструктура. По този начин скача и цената на имота.

 

1_600_01

Визитата на представителите на европейската и българската структура за енергийна ефективност имаха за цел да покажат и активната работа на община Добрич в борбата с климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението на кметовете.