Приеха Бюджет 2011 на Добрич

Бюджет 2011 и капиталовата програма на Община град Добрич бяха приети днес на заседание на общинския съвет. Най-съществената промяна спрямо проектопредложението бе намаляването наполовина на средствата за съфинансиране на скулптурна композиция на ген. Иван Колев - от 300 0000 на 150 000 лева.

Приеха Бюджет 2011 на Добрич
Общият размер на Бюджет 2011 на Добрич е 49 652 989 лева. Ръстът спрямо предходната година е с 4 милиона лева. През 2011 година данъците в Добрич - данък сгради, такса смет, имуществени данъци не се променят и запазват нивото си от 2010 г., поясни зам. кметът Иван Колев. В настоящия бюджет е заложен ръст на данъчните приходи с 506 000 лева. Той ще се постигне с по-висока събираемост, разясни на днешната сесия Иван Колев. Неданъчните приходи е планирано да се увеличат с 1 476 000 лева. Основно това се дължи на постъпленията от централния пазар. Наемите от там вече няма да отиват в ПФК Добруджа АД, а в общинската хазна. Заложените приходи от пазара са около 700 000 лева. Не се променя и размерът на таксите за детски ясли и градини.

По предложение на Постоянната комисия по Бюджет, Финанси и Данъчна политика средставата за спорт бяха увеличени от предложените 800 000 лева на 850 000 лв. Тепърва ще става ясно колко точно ще получат отделните клубове в Добрич.

Съветниците приеха и друга промяна в бюджета, предложена от същата комисия. 20 000 лева се отпускат за изследване на двойки от Добрич с репродуктивни проблеми. Средствата ще се използват за изследвания, необходими преди преминаването към националната програма за инвитро процедури. Парите ще се предоставят на ДКЦ 2 и ще се контролират от общината.

С 33 гласа за, 4 въздаржали се и 0 против бе приет бюджета на Добрич.

13 454 019 лева от нега са включени в Програмата за капиталови разходи, която също бе гласувана днес от местния парламент на Добрич. Дебат по нея предизвика единствено сумата, с която да се съфинансира скулптурна композиция на ген. Иван Колев. Кметският екип бе заложил 300 000 лева, а Постоянната комисия по Бюджет, Финанси и Данъчна политика излезе с предложение тя да бъде намалена наполовина.

Общинският съветник Неджати Якубов първоначално предложи общината да не отделя средства през тази година за паметника, а вместо това 200 000 лв. да бъдат добавени към средствата за изкърпване на уличната мрежа и 100 000 лв. за строителството на блок Добрич. След проведения дебат в залата обаче той оттегли предложението си.

Председателят на общинския съвет Иван Мандев разясни, че одобрените 150 000 лева са около 1/5 от цялата необходима сума за изграждане на паметника на ген. Иван Колев в Добрич. Стойността му ще бъде малко над 700 000 лева. Вторачени в прехода и кризите, забравяме, че има и морални и културни ценности, заяви Иван Мандев, който призова съветниците да се замислят дали само материалното ни води.

37 съветници гласуваха за, а само един се въздаржа за отпускането на 150 000 лева от общинския бюджет за паметника на ген. Иван Колев, както и въобще за цялата Капиталова програма на Община Добрич.

Малко над 5 милиона лева от общинския дълг ще бъдат инвестирани в изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел към вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи. Включени са общо 19 обекта. В два от тях ще бъдат инвестирани по над милион лева -  Междублокови пространства между бул. „Русия”, ул. "Дунав", ул. "Вардар" и Междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев”, блокове 3, 4, 6, 8, 9 -северно от ул. "Христо Ботев" и блокове 1, 2, 5 – южно от ул. "Христо Ботев".

За преасфалтиране на улици, провеждащи интензивно автомобилно движение и осигуряващи достъп до големи жилищни групи, след възстановяване на подземните инженерни мрежи - ул. "Дунав" /от ул. "Волга" до магазин Кауфланд/, ул. "Хр. Ботев" /от бул. "Русия" до ул. "Агликина поляна"/ и ул. "Климент Охридски" (от ул. "Отец Паисий" до бул. "25-ти септември"), бяха одобрени 1 378 565 лв. в капиталовата програма на Добрич.

За нова настилка на игралното поле в зала "Добротица" ще се вложат 130 000 лева. 700 000 лева пък са предвидени за изграждането на спортно игрище с изкуствена настилка.

За основен ремонт на водопроводната мрежа по ул. "Загоре" и ул. "Оборище" се отпускат 202 800 лева.