ЕОН Добрич за 15 и 16 февруари

Вторник, 15.02.2011:

Няма да бъдат извършвани планови прекъсвания на територията на област Добрич.

Сряда, 16.02.2011:

Няма да бъдат извършвани планови прекъсвания на територията на област Добрич.