Областният приканва добруджанци да се включат в инициативата за почистване на Черноморието

В периода от 3 до 11 август ще се проведат акции за почистване на българското Черноморие в рамките на националната кампания „Да изчистим България". Областният управител подкрепя първата регионална инициатива за почистване на плажовете и апелира към добруджанци за съпричастност.

Областният приканва добруджанци да се включат в инициативата за почистване на Черноморието

„Да изчистим България" е част от глобалната инициатива „Let's do it world", чийто приоритет през 2013 и 2014 година е почистване и грижа за морските брегове и водни басейни. В подкрепа на глобалната цел в периода от 3 до 11 август организаторите планират акции за почистване на българското Черноморие, които ще се реализират чрез разделно събиране на пластмасови отпадъци.
Област Добрич ще подкрепи първата регионална акция за почистване на черноморските плажове, заяви областният управител Недко Марчев. Той апелира за обединяване на усилията на общински администрации, териториалните звена, НПО и всички заинтересовани страни за предприемане на действия в крайбрежните зони, които не се стопанисват от концесионери или други стопански субекти. Общо е желанието, обща е и целта да се заостри вниманието на хората към отговорно поведение в този летен период с висока степен на риск от замърсяване с битови отпадъци.

Областният управител очаква активното съдействие на черноморските общини Балчик, Каварна и Шабла в създаването на ефективна мрежа за комуникация с отговорните публични и частни структури, и вярва, че гражданите ще проявят съпричастност и ще се включат като доброволци със своя общественополезен труд.

За включване в инициативата, организаторите на акции за почистване следва да направят регистрация за участие не по-късно от 24 юли 2013 г. чрез електронен формуляр, за който ще бъде съобщено допълнително.