Добричкият окръжен съд продължава обучението на съдебни заседатели

Добричкият окръжен съд създаде импровизирана библиотека на съдебния
заседател и на журналиста в Информационния си център. В нея са подредени най-често ползваните в тяхната работа закони – Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Закон за съдебната власт, наръчници и сборници за съдебните практики и за работата на съда с медиите. В библиотеката може да се ползва и „Помагалото на съдебния заседател”, което Добричкият окръжен съд издаде миналата година, благодарение на финансовата подкрепа на немската фондация „Фридрих Еберт”.

Добричкият окръжен съд продължава обучението на съдебни заседатели
800 екземпляра от изданието бяха предоставени на немската фондация, а тя ги предаде на Върховния касационен съд. Чрез него помагалото достигна до всички окръжни и районни съдилища в страната. Част от тях потърсиха допълнителни екземпляри от Добричкия окръжен и Върховния касационен съд и чрез немската фондация.   

Тази година партньорството на Добричкия окръжен съд и фондация „Фридрих Еберт” ще продължи с обучение на съдебни заседатели в районните съдилища на Добричка област. Предвижда се да бъдат проведени две обучения в Добрич и Каварна  през месеците април и май. В тях ще бъдат обучени съдебните заседатели на Районен съд – Добрич и районните съдилища в Каварна и в Балчик. Участниците ще получат „Помагалото на съдебния заседател”. То бе подготвено от трима съдии на Добричкия окръжен съд, лектори на семинарите.