1431 данъчни декларации са подадени в НАП - Добрич

До 10 февруари в офиса на НАП Добрич са подадени общо 1431 броя декларации за облагане доходите на физическите лица. От тях 1350 - в офиса на НАП и 81 – по електронен път.

1431 данъчни декларации са подадени в НАП - Добрич
За облагане с корпоративен данък пък са подадени  общо 2367 декларации. В Офиса на НАП в Добрич са постъпили 385 декларации, а останалите 1982 са подадени по електронен път.

 Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод е достъпна на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Декларацията с баркод е електронно копие на подоходната декларация за 2010 г. Тя може да бъде попълнена на компютър и не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че в попълнената декларация няма да има технически грешки, защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично.  В декларацията се въвеждат единствено данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигурителни вноски. Всички останали изчисления на нормативно признатите разходи и данъка за довнасяне се извършват автоматично.

 

След като се попълни електронно, декларацията трябва да се разпечата на принтер (препоръчително на лазерен принтер) и да се подпише собственоръчно. При разпечатването на декларацията се генерира баркод, който съдържа цялата попълнена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП при сканиране и без човешка намеса.

 

Подаването на декларацията става по начина, по който се подават и обикновените декларации. Това може да стане с изпращане по пощата или  на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

 

Допълнителна информация за попълването и подаването на всички декларации, както и тези с баркод може да се получи на цената на градски разговор на информационния телефон на НАП 0700 18 700 или  в Интернет на  www.nap.bg.