В петък обсъждат бюджета на Добрич с граждани

Обсъждане на проекта за бюджет 2011 на Община град Добрич и на отчета за изпълнение на бюджет 2010 с НПО, граждани, хора с увреждания и пенсионери ще се проведе на 4 февруари (петък) от 11.00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич. От 16.00 часа утре отново там обсъждането ще продължи с младежки организации.

В петък обсъждат бюджета на Добрич с граждани

Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община град Добрич се организира за тринадесети пореден път. Днес проекто-бюджета на Добрич бе обсъден с представители на бизнес - средите.


 

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет. На свое заседание на 21 февруари общинският съвет ще приеме Бюджет 2011.

 

Общият размер на проектобюджета за 2011 година е 49 652 989 лева. От тях 23 991 769 лева са за делегираните от държавата дейности и 25 661 220 лева за местни дейности. Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи в размер на 13 604 019 лева.