Немските власти искат глоба за още един нашенец, работил нелегално в Германия

Окръжен съд – Добрич разгледа наказателно дело, образувано по искане на Федералната служба Правосъдие на Германия за признаване на финансова санкция, постановена на 30-годишния Тансер М. Ал. от село Балик, община Тервел.

Немските власти искат глоба за още един нашенец, работил нелегално в Германия
На 01.09.2011 г. Главна митническа служба на гр. Розенхайм му е наложила финансова санкция в размер на 290 EUR за административно нарушение, поради упражняване на занятие без разрешително за работа. Германските власти съобщават, че при проверка по немския Закон за борба с работата на черно и незаконната заетост, извършена на 07.07.2011 г., той е бил намерен да работи във фирма в Бад Аденхолцен. Тансер декларирал, че има самостоятелен бизнес и представил регистрация за занаятчийска дейност. Предвид това не се нуждаел от разрешително за работа. Митническата служба посочва, че проверяващи установили, че той има наемни трудови отношения, за което е необходимо разрешително за работа. Той не притежавал, нито бил подал молба за получаване на такова. Незаконната му заетост продължила от 11.04.2011 г. до 07.07.2011 г.

Главна митническа служба на Розенхайм претендира, той да заплати 364, 50 EUR по наложената му финансова санкция и разходи за административното производство.

Пред Окръжен съд Тансер представи днес документ, за който твърди, че му се разрешава да извършва четири вида трудова дейност на територията на Германия. Той обясни, че германските полицаи са посочили, че разрешителното било извадено в друга германска провинция, затова не е можел да извършва трудова дейност на територията на Бад Аденхолцен. Съставените в административното производство документи не му били преведени или обяснени. Съобщението за наложената административна санкция било изпратено на адрес в Германия и той сега научава за нея.

Представителят на Окръжна прокуратура помоли съда с решението си да откаже да признае акта на Главната митническа служба в Розенхайм, защото не са спазени правата на българския гражданин. Германските власти не са представили доказателства, че са му осигурили възможност да се запознае със съставените в административното производство документи, нито съдържанието им му е било разяснено. Нарушено е било правото на българския гражданин да обжалва решението на административно - наказващия орган. Не става ясно посочените разходи за административното производство, за какво са направени.

Прокурорът обърна внимание, че в представените от Тансер документи, не е поставено ограничение за работа в определена фирма или провинция в Германия.

Окръжен съд – Добрич установи, че трябва да бъдат преведени на български език решението на митническите власти на Германия,  въз основа на което се иска признаване на финансовата санкция, и представените днес от Тансер документи.

Делото ще продължи на 11.04.2013 г.