18 души ще работят по социален проект в община Крушари

Кметът Добри Стефанов и ръководителят на проект „Подкрепа за социално включване” Димитрина Желева представиха основните дейности, които се финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси” със 156 хил.лв.

18 души ще работят по социален проект в община Крушари

За трети път Общината печели финансиране за социален проект. В следващите 12 месеца 32-ма самотно живеещи стари хора или лица и деца с увреждания ще бъдат обгрижвани по домовете си от 6-ма санитари, 10 домашни помощника и двама сътрудници в социалната работа.


 

Освен комунално битови услуги, клиентите ще получават и социална подкрепа. В рамките на проекта ще бъде организирана и областна конференция с участието на всички доставчици на социални услуги в региона. Община Крушари се ангажира с устойчивост на проекта, което се изразява в запазване на 50% от новонаетите лица и 100% на услугите, които ще предлагат за още 12 месеца, след приключването му. Финансирането ще бъде от общинския бюджет.


В момента се провеждат информационни срещи по селата от общината, в които са се включили около 100 кандидати за социалните грижи. Практически проектът ще стартира в първия работен ден на май. 90% от средствата, отпуснати по ОПРЧР са за работна заплата и осигуровки на персонала, като работещите по него ще получават по 420 лв.


По време на предходния проект, най-много обгрижвани хора е имало в селата Телериг и Ефрейтор Бакалово.