Д-р Първанова води дискусия по повод Европейския “Ден на редките болести”

Д-р Антония Първанова беше докладчик на Директивата за прозрачно ценообразуване и реимбурсиране на лекарства в Европарламента

Д-р Първанова води дискусия по повод Европейския “Ден на редките болести”
Тя разясни основните елементи на директивата и обърна специално внимание върху необходимостта от ясни правила в лекарствената политика, които ще доведат до оптимизиране на разходите за реимбурсиране на лекарства и ще имат положително въздействие при определянето на по-голям обем от средства за покриване на медикаменти за хората страдащи от редки болести.
 
"Политиките за здравеопазване и социални услуги, които имат положителен ефект върху пациентите с редки болести трябва да се стандартизират и да бъдат наложени на Европейско ниво. Това е идеята зад призива на Европейския съюз страните членки да разработят ‘Национални планове за редки болести‘ до края на 2013 година. Инициативата има за цел да подобри координацията на политиките за редки заболявания на национално ниво и след това да ги хармонизира в цяла Европа."- добави още д-р Антония Първанова.
 
Европейският "Ден на редките болести" има за цел да помогне на хората с редки заболявания да намерят общи решения на техните проблеми и да получат подкрепа от Европейските институции.
 
Таз годишната тема "Редки заболявания без граници" цели да напомни, че борбата с редките заболявания в ЕС е от особена важност за милионите пациенти и семействата им. Европейската мрежа за солидарност подпомага обмена на научни изследвания и здравни политики в тази сфера.