Публично обсъждане на бюджета на Община Генерал Тошево за 2011 г.

Община Генерал Тошево кани всички заинтересувани граждани и структури на общината на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2010 г. и проекта на бюджета за 2011 г.

Публично обсъждане на бюджета на Община Генерал Тошево за 2011 г.
То ще се проведе на 3 февруари 2011 г. от 10.00 часа в залата на трети етаж на Общинска администрация.

Материалите за публичното обсъждане може да получите от 1 февруари в стая 107 в сградата на Общинска администрация - Генерал Тошево.