Публично обсъждане на бюджета на Община Добрич за 2011 г.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община град Добрич се организира за тринадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети от 2004 г. е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.Публично обсъждане на бюджета на Община Добрич за 2011 г.
На тел. 600 416 и 600 001 вътр. /258/ и на електронния адрес priemna@dobrich.bg гражданите и бизнес-средите на Добрич могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто-бюджет'2011 и отчета на бюджет’2010. Материалите за публичното обсъждане ще се получават от 1 февруари в Центъра за услуги и информация на гражданите и на интернет – страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Етапите за провеждане на публичното обсъждане са следните:

I етап - Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с представители на бизнес – средите – 03. 02. 2011 г. – 10. 00 часа – бизнес – зала на Община град Добрич

II етап – Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с НПО, граждани, хора с увреждания и пенсионери -   04. 02. 2011 г. – 11. 00 часа – Голяма заседателна зала на Община град Добрич

III етап – Обсъждане на проекто–бюджета и отчета с младежки организации – 04. 02. 2011 г. - 16. 00 часа – Голяма заседателна зала

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Община град Добрич кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочените телефони.