Японската компания „Тошиба” иска да построи слънчева електроцентрала в България

Стойността й ще възлезе на повече от 100 милиарда йени (1,2 милиарда долара)

Японската компания „Тошиба” иска да построи слънчева електроцентрала в България
 

Японската компания „Тошиба” и Токийската електрическа компания ще получат подкрепата на японското правителство, за да построят в България една от най-големите слънчеви електроцентрали в света, предаде АФП.Електроцентралата ще бъде построена в Ямбол до март 2012, а стойността й ще възлезе на повече от 100 милиарда йени (1,2 милиарда долара).

В качеството си на член на ЕС, България трябва бързо да увеличи възобновяемите си енергийни източници, за да намали емисиите въглероден диоксид. ЕС има поставена цел да намали въглеродните емисии с 20% до 2020 спрямо равнището им от 1990.

С помощта на японската технология България има за цел до 2020 година да осигури 16% от електропотреблението си от възобновяеми енергийни източници спрямо сегашните 7%.